Menu:

Siedziba


Production
Management

  • Krakowska 11A
  • 33-100 Tarnow
  • Polska
  • +48 602 635 351

Firma

Firma powstała w 1990 roku jako mała jednostka produkcyjna z siedzibą w Tarnowie. Wysoki standard jakości, szybkość i wydajne wytwarzanie brały główną rolę w ogromnym wzroście firmy. W 1995 roku, po wystawie na międzynarodowych targach w Niemczech, firma zaczęła otrzymywać wiele zleceń produkcyjnych z Niemiec, Francji i Holandii. W 2000 r. zaowocowało to nowymi inwestycjami w bardziej wydajne i nowoczesne maszyny. W roku 2008 kryzys gospodarczy na świecie ograniczył opłacalność działalności produkcyjnej. Począwszy od roku 2009 firma dokonała przeglądu i uaktualizowała ścieżkę produkcyjną. Metody produkcji są zoptymalizowane w celu dostosowania do standardów unijnych w Europie.

Grupa zarządzająca produkcją jest właścicielem i współwłaścicielem 10 przedsiębiorstw w Polsce. Głównym celem jest stworzenie sprawnego procesu produkcji. Klienci mogą bez większego wysiłku i dużych kosztów powierzyć zadania, które nie jest opłacalne lub jest bardzo trudny do zorganizowania w danym rejonie. W ten sposób organizacji produkcji można zaoszczędzić do 65% w kosztach wytwarzanych towarów.